ถ่ายเอกสาร โคกกลอย Photogcopy khokkloy

ถ่ายเอกสาร หน้าละ 1 บาท   ร้อยละ 70 ถ่าย (ถ่ายบัตร 2 หน้า แผ่นละ 2 บาท
ถ่าย a4  โฉนด
ปริ้นเอกสาร  A4 ถึง A3 แผนที่บ้าน

ปริ้นเอกสาร สี และขาวดำ

 

ปริ้น ปกรายงาน ปริ้นเอกสาร ปริ้น document  pdf

รับพิมพ์รายงาน  พิมพ์งาน

พิกัด กลางตลาดโคกกลอย เยื้อง 7-11 ติดบะหมี่แปะส่วนปป้าปาน ตรงข้ามสารสินเภสัช
สามารถใช้ Wifi ฟรีที่ร้าน พาสเวิด คือ 0889639539 (เบอร์โทรร้าน)


Translate »