Bonniyom cafe ร้านกาแฟบุญนิยม ท่าซอ

ร้านกาแฟ และขนม ปัง ปิ้ง อาหารทานเล่น ในบรรยากาศ ใต้ร่มไม้ ริมถนน บ้านท่าซอ
เมนู เครื่องดื่มหลากหลาย เลือกได้ตามความต้องการ ขนมปังปิ้ง จากเตาปิ้งหอมสดๆ

 

facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »