Bonniyom cafe ร้านกาแฟบุญนิยม ท่าซอ

ร้านกาแฟ และขนม ปัง ปิ้ง อาหารทานเล่น ในบรรยากาศ ใต้ร่มไม้ ริมถนน บ้านท่าซอ
เมนู เครื่องดื่มหลากหลาย เลือกได้ตามความต้องการ ขนมปังปิ้ง จากเตาปิ้งหอมสดๆ

 

facebook

Translate »