ซ่อมคอมพิวเตอร์ อัพเกรดคอม

รับลง วินโด้ ให้กลับมาใช้เหมือนเดิม (ลิขสิทธิ์)  ลงโปรแกรม กู้ข้อมูลหาย

แก้ปัญหา คอมช้า  เน็ตใช้ไม่ได้ เครื่องเปิดไม่ติด 

มือถือ ทำงาน ช้า  รับ กู้ข้อมุลมือถือ ทำให้มือถือกลับมาเร็วตามปกติ

Translate »